ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

กรณีสั่งซื้อสินค้ารบกวนดังนี้.-
   กรณีส่งของเก็บเงิน หรือ รับเช็ค
 
1. ใบสั่งซื้อ หรือ ลงนามในใบเสนอราคา
2. ชื่อที่อยู่ที่เปิดบิลล์ และที่อยู่ที่จัดส่งกรณี ที่จัดส่งคนละที
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4. แผนที่
5. รบกวนขอชื่อ นามสกุล + เบอร์โทร  ผู้รับด้วยนะครับ
 
กรณีต่างจังหวัด โอนเงินส่งของ    
 
1. ใบสั่งซื้อ หรือ ลงนามในใบเสนอราคา
2. ชื่อที่อยุ่ที่เปิดบิลล์ ชื่อที่อยู่ที่จัดส่ง
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4. แผนที่
5.  รบกวนขอชื่อ นามสกุล + เบอร์โทร  ผู้รับสินค้า
6. ใบโอนเงินค่าสินค้า
Visitors: 64,435