DIGITAL DOOR LOCK KOCOM

DIGITAL DOOR LOCK กลอนประตูอัจฉริยะ KOCOM

กลอนประตูอัตโนมัสสัญชาติเกาหลี มาพร้อมความทนทาน ติดตั้งง่าย แทนลูกบิดเดิม (เฉพาะรุ่น)  มีทั้งระบบ Password + Card   ระบบการร้องเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก ในบางรุ่นสามารถใช้งานได้ทุกบัตร ไม่ว่าจะเป็นบัตรรถไฟฟ้า หรือบัตร เข้า คอนโด ทำให้ไม่ต้องพกบัตรจำนวน มาก 

 • digital door lock kocom KDL-3780S.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOM KDL3780S (Password+Card+KEY) กลอนประตูสำหรับบานไม้ สามารถติดตั้งเองได้ ไม่ต้องเจาะรูเพิ่ม Digital door lock รุ่น KDL-3780s สำหรับประตูบานผลักไม้( ติดตั้งโด...

 • digital door lock kocom KDL-320ss.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOM KDL320SS (Password+Card) กลอนประตูสำหรับกระจกบานเปลือย สามารถติดตั้งเองได้ Digital door lock รุ่น KDL-320SS และตัวเสริม สำหรับประตูกระจกเปลือย( ติดตั้งโดยไม...

 • digital door lock kocom KDL-320sg.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOM KDL320SG (Password+Card) กลอนประตูสำหรับกระจกบานเปลือย สามารถติดตั้งเองได้ Digital door lock รุ่น KDL-320SG และตัวเสริม สำหรับประตูกระจกเปลือย( ติดตั้งโดยไม...

 • digital door lock kocom KDL-1100S.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOM KDL-1100S (Password+Card) กลอนประตูสำหรับบานไม้ สามารถใช้ได้กับบัตร BRT MRT Digital Door lock รุ่น KDL-1100S สำหรับประตูบานผลักไม้ TYPE Digital Door Lock KD...

 • digital door lock kocom KDL-2700K.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOM KDL-2700K (Password+Card) กลอนประตูสำหรับบานผลักไม้Digital Door lock รุ่น KDL-2700KTYPE Digital Door LockKDL-2700K - RF-Card 13.56 Mhz. - Password - Materia...

 • Digital Doorlock KDL-3750S.jpg
  DIGITAL Door Lock KOCOMKDL-3750S (Password+Card+Bluetooth +Mobile App) Digital Door lock รุ่น KDL-3750S สำหรับประตูบานผลักไม้ กลอนประตูอัตโนมัติ รุ่น KDL-3750S เป็นรุ่นที่ควบคุมการ...

 • digital door lock kocom KDL-2600K.jpg
  KOCOM DIGITAL DOOR LOCK รุ่น KDL-2600 (Password+card+key) กลอนประตูสำหรับบานไม้ สามารถใช้ได้กับบัตร BRT MRT Digital Door lock รุ่น KDL-2600 สำหรับประตูบานผลักไม้ TYPE Digital Door ...

 • digital door lock kocom KDL-7190SPK-7100SK.jpg
  KOCOM DIGITAL DOOR LOCK รุ่น KDL-7100SK(Silver) Push Pull (RF Card + Password + Key) กลอนประตูสำหรับบานไม้ สามารถเปิดโดยการผลักที่กลอนประตูได้ Digital Door lock รุ่นKDL-7100SK(Silv...
Visitors: 64,900