KOWA CCTV กล้องวงจรปิด โคว่า

KOWA CCTV กล้องวงจรปิด โคว่า

     กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ โคว่า  เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลาย มีทั้งกล้องที่เป็นอินฟาเรด หรือกล้อง ไอ อาร์ หรือ IR Camera , กล้อง โดม หรือ Dome Camera  , กล้อง 4 ระบบ ที่สามารถใช้ไ้ด้กับ กล้อง อนาล็อค analog / กล้อง เอ เอส ดี AHD Camera / กล้อง ซีวีไอ CVI Camera / กล้อง ทีวีไอ TVI Camera  หรือหากต้องกล้องความละเอียดสูงกล้องทางกล้องวงจรปิด  kowa  ก็มีให้เลือกสูงสุด 5MP, ไอพี Ip camera 

     อีกทั้งหากลูกค้าต้องการใช้งานง่าย ๆ ติดตั้งเองได้ ไม่ต้องเดินสาย แค่ลงapp ที่โทรศัพท์มือถือ แล้วเชื่อมต่อกับกล้อง ก็จะเป็น กล้อง Wifi Camera  หรือ IP Robot  พร้อมให้ ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ 

 


  • กล้องวงจรปิด AHD.jpg
    KOWA AHD CCTV กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ AHD เป็นกล้องที่มีความละเอียด ที่ 1 ล้านขี้นไป มีทั้งตัวกล้องที่มี อินฟาเรด หรือ IR Camera สามารถมองภาพกลางคืนได้ มีทั้งที่เป็น...

  • KW-IPC2122LR3-DPF40.png
Visitors: 64,432