ระบบไม้กั้น Car Park System Car Park System

Carpark system แขนไม้กั้นรถยนต์ หรือ ไม้กั้นรถยนต์ ราคาพิเศษ

Carpark ไม้กั้นรถยนต์

     Carpark system แขนไม้กั้นรถยนต์ หรือ ไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ Automatic Barrier gate system 

     เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเพิ่มความปลอดภัยก่อน ในการควบคุม รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์

     เข้าพื้นที่ สำหรับหมู่บ้าน หรือ สำหรับลานจอดรถ

 อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับระบบชุดไม้กั้น หรือ แขนไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ ได้แก่

     1.  ตู้ควบคุม และไม้กั้นรถยนต์  เป็นอุปกรณ์ ควบคุมการขึ้นลงของไม้กั้น ระยะไม้มาตราฐาน จะมี 4 เมตร 5 เมตร 6 เมตร

     2.  เครื่องอ่านบัตรระยะไกล Longer reader หรือ เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ RFID  เป็นอุปกรณ์ใช้อ่านบัตร ต่าง ๆ เช่นบัตรบลูทูธ Bluetooth Card ,บัตรอาร์เอฟไอดี RFID Card  ,บัตร UHF โดยระบบเรียกอีกอย่างว่า ระบบไม้กั้น easy pass

     3.  อุปกรณ์กันการตีของไม้กั้นรถยต์
           3.1 ลูปดีเทคเตอร์ loop detector ใช่สำหรับการตรวจจับอุปกรณ์ ที่เป็นโลหะ ใช้คู่กับ สายสูป

           3.2 อินฟาเรด โฟโต้ Infrared photo car park หรือ loop Photo Sensor car park เป็นอุปกรณ์กรตรวจ

รถที่ผ่านเข้าออก อาศัยการสะท้อนแสงของอินฟาเรด ทั้งตัวรับและตัวส่ง เพื่อไม่ไห้ไม้กั้นรถยนต์ลงใน ขณะรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ ผ่าน

     4.  บัตรบลูทูธ Bluetooth Card ,บัตรอาร์เอฟไอดี RFID Card  ,บัตร UHF ใข้สำหรับระบุตัวบุคคล หรือสิทธิ การเข้าออก ของระบบชุดไม้กั้นรถยนต์

 


  • ไม้กั้นรถ Carpark.jpg
    Carpark ไม้กั้นรถยนต์ Carpark system หรือไม้กั้นรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเพิ่มความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ หมู่บ้าน หรือ ลานจอดรถ เพื่อป้องกันรถ ที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้าพื้นที่ ไม...

  • accessories.jpg
    LONG RANGE READER EASY PASS เครื่องอ่านบัตร RFID Reader แบ่งประเภทการอ่าน ได้ 2 แบบ คือ 1. หัวอ่านระยะไกล Longer reader ใช้อ่านบัตรที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็น Bluetooth โดยบัตรจะ...

  • accessories.jpg
    เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้รถ ป้องกันไม้ตีรถ และอุปกรณ์การอ่านระยะไกล Esay Card 1. ลูปดีเทคเซ็นเซอร์Loop Detctor Sensor เป็นอุปกรณ์กันการตีของไม้กั้น โดยทำการตรวจเช็ค...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 367