บัตร long Range / longer card

 

บัตร Easy pass

บัตร Bluetooth Longer CMLQ861
(ใช้กับหัวอ่าน HIP CMLQ860 และ HIP CMLQ890 )

บัตร Easy pass

บัตร Bluetooth Longer CMLQ862 

(ใช้กับหัวอ่าน HIP CMLQ860 และ HIP CMLQ890 )

  • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
  • Distance20-30 Meter
 บัตร Easy pass

 

บัตร Bluetooth Longer CMLQ863 

(ใช้กับหัวอ่าน HIP CMLQ860 และ HIP CMLQ890 )

 บัตร Easy pass

บัตร Bluetooth Longer CMLQ867 

 (ใช้กับหัวอ่าน HIP CMLQ860 และ HIP CMLQ890 )

 

  • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
  • Distance20-30 Meter
 บัตร Easy pass

บัตร Bluetooth Longer CMLQ868 

 (ใช้กับหัวอ่าน HIP CMLQ860 และ HIP CMLQ890 )

 

  • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
  • Distance20-30 Meter 
 Proximity card 1.8

Proximity Card 1.8 หรือ Key Card 1.8 แบบ Longer Card 

(ใช้กับหัวอ่าน HIP CMFX100 และ HIP CMFX110)

 

Proximity Card 1.8 หรือ Key Card 1.8 แบบธรรมดา 

(ใช้กับเครื่องสแกนGuard tour GT4, HIP GT4/1, HIP GT9,HIP GT11,HIP GT15)

 

  • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 125Mhz
  • ระยะการอ่าน 
 Proximity card

Proximity Card 0.8 หรือ Key Card 0.8  

 (ใช้กับเครื่องสแกนGuard tour GT4, HIP GT4/1, HIP GT9,HIP GT11,HIP GT15)

 

  • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 125Mhz
  • ระยะการอ่าน

 

Visitors: 64,432