บัตร long Range / longer card

 

บัตร Easy pass

CMLQ861

บัตร Easy pass

CMLQ862

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
 • Distance20-30 Meter
 บัตร Easy pass

CMLQ863

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
 • Distance20-30 Meter
 บัตร Easy pass

CMLQ867

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
 • Distance20-30 Meter
 บัตร Easy pass

CMLQ868

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 433Mhz
 • Distance20-30 Meter 
 Proximity card 1.8

Proximity Card 1.8 หรือ Key Card 1.8

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 125Mhz
 • ระยะการอ่าน 
 Proximity card

 

Proximity Card 0.8 sหรือ Key Card 0.8

 

 • ใช้กับ หัวอ่าน longer reader 125Mhz
 • ระยะการอ่าน

 

Visitors: 9,452