Tag จุดตรวจนาฬิกายาม เหรียญเหตุการณ์ นาฬิกายาม

เหรียญจุดตรวจ

(ใช้กับเครื่องสแกนGuard tour GT4, HIP GT4/1, HIP GT9,HIP GT11,HIP GT15)


      ที่ใช้กำหนดจุด ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทำการเดินตรวจ 

 Key Card  หรือบัตร Proximity card

(ใช้กับเครื่องสแกนGuard tour GT4, HIP GT4/1, HIP GT9,HIP GT11,HIP GT15)

 

       เป็นบัตรที่ไว้ใช้แทนตัวบุคคล ว่า พนักงานรัษาความปลอดภัยท่าไหนเป็นคนเดินตรวจ

Key Card  แบบเหรียญ หรือ เหรียญ Proximity 

(ใช้กับเครื่องสแกน Guard tour GT4, HIP GT4/1, HIP GT9,HIP GT11,HIP GT15)

 

        ใช้กำหนดเหตุการณ์ ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยทำการเดินตรวจ หากมีเหตุการ์ที่ไม่ปกติ

GUARD TOUR นาฬิกายาม ราคาพิเศษ

Visitors: 63,693