เครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ แบบเดินผ่าน HIP CMX2101 ประตูตรวจโลหะ ประตูสแกนโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ แบบเดินผ่าน HIP CMX2101 

ประตูตรวจโลหะ ประตูสแกนโลหะ Walkthrough

         เครื่องตรวจจับโลหะ HIP CMX2101 เป็นการสแกน โลหะ แบบเดินผ่าน ถูกใช้ในการ ตรวจจับอาวุธ และป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาวุธทีทำจากโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำมาจากโลหะ ทั้งนี้

       เครื่องสามารถแบ่ง การตรวจจับที่ทำมาจากโลหะที่ทำการซุกซ่อนในรางกาย ขณะเดินผ่านเครื่อง ตรวจจับโลหะ HIP CMX2101 ได้พร้อมเสียงเตือน พร้อมแสดงไฟ ตรงบริเวณที่ได้ทำการ ซุกซ้อน อาวุธ โดยตัวเครื่องตัวจับโลหะ รุ่น HIP CMX2101 สามารถแสดง การตรวจจับขณะเดินผ่าน ได้  6 โซน ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คการซ่อนของอาวุธ


ขนาด  :2230mm (H) X835mm (W) X580mm (D)

สามารถแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงและแสงไฟพร้อมกัน

สามารถตั้งค่าได้ตามน้ำหนักปริมาตร

สามารถตั้งค่าการตรวจจับได้ 6 Zone

มีไฟ LCD แสดงผลการตรวจจับ ว่ามีวัตถุ ที่โซนไหน พร้อมสัญญาณเตือน

 

ติดต่อได้ที่ 024761146 (080) 483 4135

 

Visitors: 63,689