เครื่องตรวจจับอุณหภูมิป้องกัน โควิด

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ Thermoscan (เทอร์โมสแกน) 

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองผู้ที่ มี อุณหภูมิร่างกายเกิน 37 องศา โดยตัวเครื่อง แบ่งออกได้เป็น 3 ประ เภทง่าย ๆ คือ

 
  1. แบบ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ ยืนตรวจอุณหภูมิ โดยตัวเครื่อง จะมีลักษณะ แบบ ด้ามจับ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ คอยกด เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย กรณีที่มี บุคคลอุณหภูมิ เกิน ตัวเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจะมีแสงสีแดงที่หน้าจอ เตือน (HIP CM01) 
  2. แบบไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ยืนตรวจอุณหภูมิ เป็นเครื่องที่สามารถยึดกับผนังทางเข้า เมื่อมีคนเดินผ่านในระยะ 5-10 ซม. กรณีที่ มีบุคคล ที่อุณหภูมิเกิน 37 องศา ตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ มีแสง และ เสียง ในการแจ้งเตือน (HIP CMK 3)
   3. แบบไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ ยืนตรวจอุณหภูมิ พร้อมควบคุม การเข้าออกของประตู โดยตัวเครื่อง จะทำหน้าที่ ในการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีเกินตัวเครื่องจะทำการร้องเตือน ที่หน้าจอ  อีกคุณสมบัติของเครื่องนี้จะเป็นในเรื่องของการตรวจจับใบหน้า ว่า ได้ทำการใส่ หน้ากากอนามัยก่อนการเข้าพื้นที่หรือไม่  (HIP CIF712)

จากคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือThermoscan  ตามรุ่นที่ได้กล่าวเบื้องต้น นี้ ข้อแตกต่างที่ทำการแยกคุณสมบัติ ของ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อีก หนึ่งข้อจะเป็นในเรื่่องของ ความเร็ว และความแม่นยำในการ สแกนตรวจวัดอุณหภูมิ โดย ความแม่นยำในการสแกนต้องไม่น้อยกว่า ≤ ±0.3℃

Visitors: 64,898