เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ฝ่ามือ หน้าผาก ไม่ต้องใช้คน DCO K3

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความร้อน ผ่านฝ่ามือ ไม่ต้องใช้คน DCO K3

DCO k3 infrared thermometer

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความร้อน ผ่านหน้าผาก หรือสแกนที่มือ แทนการใช้คนกด  ลดความการแพร่กระจายของเชื้อโควิทที่ติดต่อผ่านการสัมผัส ความเร็วในการตรวจจับ 0.5 S สามารถอ่านได้ทั้งฝ่ามือหรือหน้าผาก โดยมีระยะห่างจากตัวเครื่อง 5-10 เซ็นติเมตร  เมื่อทำการตรวจจับได้ตัวเครื่องจะมีเสียงและไฟสัญญาณ เตือน พร้อมหน้าจอบอกอุณหภูมิที่อ่านได้ สามารถปรับ การอ่านได้ทั้ง องศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์

  นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถบันทึกเวลา และอุณหภูมิ ในการสแกน ในแต่ละครั้งของสแกน  นอกจากการอ่านอุณหภูมิของเครือ่ DCO  K-3 แล้วตัวเครื่องยังมีอีกคุณสมบัติ คือ การตรวจนำจำนวนคน กรณียัง ไม่ต้องการตรวจจับอุณหภูมิ แล้วตัวเครื่องยังสามารถกำหนดให้เป็น เครื่องนับ บุคคลก่อนเข้าพื้นที่ 

ตัวเครื่องมาพร้อมขาตั้ง ที่สามารถเคลือนย้าย หรือ เปลี่ยนจุด ตั้ง ได้ ง่าย 

Visitors: 58,100