เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ Hikvision DS-K1TA70MI-T

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ Hikvision DS-K1TA70MI-T

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ พร้อม ตรวจจับการใส่ แมส Hikvision DS-K1TA70MI-T 

เครืองตรวจจับอุณหภูมิ พร้อม การตรวจจับหน้ากากอนามัย  Hikvision DS-K1TA70MI-T โดยตัวเครื่องสามารถกำหนดการเข้าผ่านประตู ได้ หากไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยหรืออุณหมิสูง  ตัวเครื่องจะร้องเตือน และห้ามผ่านประตู Hikvision DS-K1TA70MI-T เป็นตัวเครื่องทีมีการอ่านใบหน้าได้ไวถึง 0.2 วินาทีและมีความแม่นยำในการตรวจ และจดจำใบหน้า โดยการตรวจจับอุณหภูมิของเครื่องHikvision DS-K1TA70MI-T จะอยู่ระหว่าง 30 องศา ถึง 45 องศา

การตรรวจจับอุณหภูมิของตัวเครื่อง  :  30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F), accuracy: 0.1 ° C, deviation: ± 0.5 °C

ระยะการตรวจจับ   :   0.3 to 1.8 m

โหมดการวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

การตรวจจับหน้ากาก และการแจ้งเตือน ให้สวมหน้ากาก 

สามารถแจ้งเตือน  หรือการควบคุมการเปิดปิดประตู หากอุหภูมิไม่ปกติ ประตูจะไม่เปิด

ระยะเวลาการจดจำใบหน้า <0.2 วินาที / ผู้ใช้; อัตราความแม่นยำในการจดจำใบหน้า≥ 99%

ความจุใบหน้า 6000 ความจุการ์ด 6000 และความจุเหตุการณ์ 100,000

ความสูงที่แนะนำสำหรับการจดจำใบหน้า: ระหว่าง 1.4 ม. ถึง 1.9 ม

Visitors: 63,689