นาฬิกายาม Guard Tour HIP CM GT4

นาฬิกายาม HIP GUARD TOUR HIP
CM GT4

เครื่องสแกนมอส หรือ เครื่องลงเวลายาม HIP GT4

เป็นเครื่องที่ใว้ใช้ตรวจ การทำงานของยาม ในแต่ละจุดที่ได้ทำการติด Tag หรือจุดตรวจ โดย ยาม ต้องทำการเดิน ตามจุดที่เราได้กำหนดไว้ แล้วนำเครื่องไปอ่านที่ tag  หลังจากที่ทำการเดินตรวจเรียบร้อยแล้ว จะนำตัวเครื่องมาโหลด เข้า ที่ คอมพิวเตอร์ แล้วทำการประมวลผล เพื่อออกรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเดินครบจุดตรวจ  มีเหตุการณ์ เกินขึ้นบ้างตามจุดตรวจนั้น ๆ มีการเริ่มเดินไปตามจุดต่าง ๆ เวลาใดบ้าง โดยตัวเครื่อง Guard Tour HIP CM GT 4 เป็นเครื่องทำจาก Alloy แล้วเคลือบด้วยตัวยางกันลืน สามารถอ่าน tag จรวจเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่อง CM GT4 ก่อนนำมาโหลด  60,000 ครั้ง ในกรณีที่มีการเดินอ่านจุดตรวจ ตัวเครื่องบันทึกนาฬิกายาม มีเสียง เพื่อแสดงว่าได้อ่านเรียบร้อยหรือไม่ ตัวเครื่องนาฬิกายาม CM GT4 สามารถเปลี่ยน แบตเตอรี่  บัตร พนักงาน และ แท็กจุดตรวจ (tag)หรือ เหรียญจุดตรวจ

ทางบริษัทได้จัดจำหน่าย สินค้าราคาพิเศษ 

 • ตัวเครื่องทำจากวัสดุ Alloy body เคลือบด้วยวัสดุ Rebbler shell กันลื่นจับถนัดมือทนทานสูง
 • อ่าน TAG อัตโนมัติ
 • ทนทานต่อสภาวะความชื่นและการโดนน้ำชั่วคราว
 • ตัวเครื่องบำรุงรักษาง่าย ด้วยการออกแบบที่ป้องกันการกระแทก
 • เชื่อมต่อ USB ในการโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ง่ายดาย
 • หน่วยความจุมากถึง 16 Mb หรือ รองรับการเก็บข้อมูลได้มากถึง 60,000 ข้อมูล
 • อ่าน TAG ที่ติดตั้งได้เร็วด้วยสัญญาฯ RFID (Radio Frequency Identification)
 • ระยะการอ่านข้อมูลกับ TAG น้อยกว่า 5 ซม
 • แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน
 • เมื่อทำการอ่าน TAG จุดตรวจมีเสียงสัญญาฯ บ่งบอกทุกครั้งเพื่อความมั่นใจ
 • Tag จุดตรวจสามารถติดตั้งได้ทุกที่ทนทานต่อน้ำ และแสงแดด
 • สามารถถอดเปลียนแบตเตอรี่ได้
 • สามารถวาง TAG จุดตรวจได้มากถึง 99 จุด

 

GUARD TOUR นาฬิกายาม ราคาพิเศษ

Visitors: 64,900