Interfared Photo Sensor

Infrared Photo Sensor HIP CMW103

อุปกรณ์ตรวจจับกันไม้ตีรถ แบบอินฟาเรด HIP CMW103

   อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุด้วยแสง ทำงานโดยการตรวจจับแสงที่มองเห็นหรือแสงที่มองไม่เห็น เพื่อตอบสนองการทำงานตามการเปลียนแปลงความเข้มของแสงที่ได้รับ  กรณีมีการตัดผ่านของแส่ง แล้วตัวอุปกรณ์ไม้กั้น ได้ทำการต่อกับระบบ เซ็นเซอร์ ตัวตู้ไม้กั้น จะสั่ง ไม่ให้ ไม้กั้นลง  เพื่อทำการ ป้องกันการตีของไม้กั้นรถ กับตัวรถที่ผ่านหรือคนที่ผ่าน

  • อุปกรณ์สามารถตั้ง ห่างกันกันระหว่างตัวรับ และตัวส่ง สูงสุด 30 เมตร
  • ความเร็วในการตรวจจับ 1.2 วินาที, 3 วินาที , 6 วินาที (ขึ้นอยู่กับระยะ และการปรับตั้ง)

 

Accessories Carpark อุปกรณ์กันไม้ตีรถ

Visitors: 64,898