LOOP Detector External Sensor, Line LOOP

อุปกรณ์กันการตีของไม้กั้น  Loop detector

           ลูปดีเทคเตอร์ loop detector ใช้สำหรับการตรวจจับอุปกรณ์ ที่เป็นโลหะ ใช้คู่กับ สายลูป เป็นอุปกรณ์ ที่สร้างคลื่นสนามแม่เหล็ก เพื่อทำการตรวจจับโลหะ ที่ค่อมตัวตลื่นหรือสาย ที่ได้ทำการวนไว้  เป็นการป้องกันการตีของไม้กั้นหรือ กำหนดการผ่าน ของตัวรถเมื่อรถผ่านค่อยทำการสั่งคำสั่งไม้ลงได้ ในที่นี้จะประกอบด้วยรุ่น HIP CMW104 ,HIP CMW106

Accessories Carpark อุปกรณ์กันไม้ตีรถ

Visitors: 64,898