LOOP Detector ExternalSensor CMW106, Line LOOP

LOOP Detector Exteral Sensor HIP CMW106

อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถ โดยการสร้างสนามแม่เหล็ก ลูปดีเทคเตอร์ HIP CMW106

         Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับโลหะโดยใช้สนามแม่เหล็ก 
    
 • ไฟ LED แสดงสถานะ
 • ปรับความเร็วในการตรวจจับได้หลายระดับ
 • มีตัวกรองสัญญาณรบกวน
 • ปรับคลื่นสัญญาณได้ 4 ระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

Line Loop  HIP CM75 

อุปกรณ์ที่ใช้คู้กับตัวลูป CMW106 เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

         สาย Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจโลหะ ทนต่อสภาวะการทำงานนอกอาคาร ทนต่อความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดี

 • ความหนาของ Loop line 0.76cm
 • สาย Loop เป็นสายฝอย ช่วยลดปัญหาการขาดในของสาย
 • สาย Loop เป็นแบบ Double layer

LOOP Detector External Sensor, Line LOOP

 • LOOP Detector ExternalSensor CMW104, Line LOOP
  LOOP Detector Exteral Sensor HIP CMW104 อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถ โดยการสร้างสนามแม่เหล็ก ลูปดีเทคเตอร์ ...
 • LOOP Detector ExternalSensor CMW106, Line LOOP
  LOOP Detector Exteral Sensor HIP CMW106 อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถ โดยการสร้างสนามแม่เหล็ก ลูปดีเทคเตอร์ ...
Visitors: 64,897