LOOP Detector ExternalSensor CMW104, Line LOOP

LOOP Detector ExteralSensor CMW104
         Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับโลหะโดยใช้สนามแม่เหล็ก 
    
  • ไฟ LED แสดงสถานะ
  • ปรับความเร็วในการตรวจจับได้หลายระดับ
  • มีตัวกรองสัญญาณรบกวน
  • ปรับคลื่นสัญญาณได้ 4 ระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

Line Loop CM75 
         สาย Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจโลหะ ทนต่อสภาวะการทำงานนอกอาคาร ทนต่อความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดี
  • ความหนาของ Loop line 0.76cm
  • สาย Loop เป็นสายฝอย ช่วยลดปัญหาการขาดในของสาย
  • สาย Loop เป็นแบบ Double layer

  • กันไม้ตีรถ loop detector loop line cmw105.jpg
    LOOP Detector ExternalSensorCMW106 Loop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับโลหะโดยใช้สนามแม่เหล็ก ไฟ LED แสดงสถานะ ปรับความเร็วในการตรวจจับได้หลายระดับ มีตัวกรองสัญญาณรบกวน ปรับคลื่...
Visitors: 8,303