Accessories Carpark อุปกรณ์กันไม้ตีรถ

     เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้รถ ป้องกันไม้ตีรถ และอุปกรณ์การอ่านระยะไกล Esay Card

    1. ลูปดีเทคเซ็นเซอร์ Loop Detctor Sensor  เป็นอุปกรณ์กันการตีของไม้กั้น โดยทำการตรวจเช็ค เมื่อมีโลหะทับอยู่ที่ ลูปลาย Loop Line ที่เชื่่อมกับ ลูปดีเทคเซ็นเซอร์ Loop Detctor Sensor ตัวลูปดีเท็คจะส่งคำสั่งไปให้ไม้กั้นรถ ไม่ให้ไม้กั้นรถลง 

    2. อินเตอร์เฟสโฟโต้เซ็นเซอร์ไม้กั้นรถ Interfared Photo Sensor เป็นอุปกรณ์การตรวจเช็ค เมื่อมีรถหรือสิ่งของตัดผ่านแสงของ ตัวอุปกรณ์กันการตีของไม้ชนิดนี้ ตัวไม้กั้นรถ จะไม่ลง

    3. Remote Wireless เป็นอุปกรณ์สั่งเปิดปิด ไม้กั้นรถ หรือหยุดค้างไม้กั้นรถ

    4. Wiegand Control เป็นกล้องควบคุมไม้กั้นรถ ให้ เข้าหรือออก ตามบัตรบลูทูธ หรือบัตร RFID ที่ได้ทำการเซ็ตระบบไม้กั้นรถไว้ 

    5. Easy Card หรือ Card Longer เป็นบัตร ที่ไว้ใช้กับหัวอ่าน Long Range ที่มีคลืนสัญญาณ Bluetooth ทำให้ตัวหัวอ่าน อ่านได้ไกลขึ้น


 • กันไม้ตีรถ loop detector loop line cmw105.jpg
  อุปกรณ์กันการตีของไม้กั้น Loop detector ลูปดีเทคเตอร์loop detector ใช่สำหรับการตรวจจับอุปกรณ์ ที่เป็นโลหะ ใช้คู่กับ สายสูป เพื่อป้องกันการตีของไม้กั้น หากตัวรถยังไม่ได้ข้ามผ่าน...

 • Photo sensor.jpg
  Infrared Photo SensorCMW103 อุปกรณ์ตรวจจับกันไม้ตีรถ อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุด้วยแสง โดยทำงานตรวจจับแสงที่มองเห็นหรือแสงที่มองไม่เห็น และตอบสนองการทำงานตามการเปลียนแปลงความเข้มของแสงที่...

 • remote wireless carpark cmhd.jpg
  Remote Wireless Carpark CMHD Remote Wireless Carpark CMW ปุ่มกด แบบเดินสาย

 • ควบคุมการเข้า ออกของไม้กั้น.jpg
  Wiegand CWG2002 -กำหนดสิทธิ์การผ่าน เข้าออก ของไม้กั้นได้ - กำหนดระยะเวลา สิ้นสุดการผ่าน - ดูประวัติการผ่านเข้า ออก

 • ควบคุมการเข้า ออกของไม้กั้น.jpg
  Power : Supply : 12Vdc 3.5A Size : 214*168*73mm Can buil in battery Battery : 7Ah 12Vdc 7Ah Size : 151*65*94mm
Visitors: 9,452