Accessories Carpark อุปกรณ์กันไม้ตีรถ

     เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้รถ ป้องกันไม้ตีรถ และอุปกรณ์การอ่านระยะไกล Esay Card

    1. ลูปดีเทคเซ็นเซอร์ Loop Detctor Sensor  เป็นอุปกรณ์กันการตีของไม้กั้น โดยทำการตรวจเช็ค เมื่อมีโลหะทับอยู่ที่ ลูปลาย Loop Line ที่เชื่่อมกับ ลูปดีเทคเซ็นเซอร์ Loop Detctor Sensor ตัวลูปดีเท็คจะส่งคำสั่งไปให้ไม้กั้นรถ ไม่ให้ไม้กั้นรถลง 

    2. อินเตอร์เฟสโฟโต้เซ็นเซอร์ไม้กั้นรถ Interfared Photo Sensor เป็นอุปกรณ์การตรวจเช็ค เมื่อมีรถหรือสิ่งของตัดผ่านแสงของ ตัวอุปกรณ์กันการตีของไม้ชนิดนี้ ตัวไม้กั้นรถ จะไม่ลง

    3. Remote Wireless เป็นอุปกรณ์สั่งเปิดปิด ไม้กั้นรถ หรือหยุดค้างไม้กั้นรถ

    4. Wiegand Control เป็นกล้องควบคุมไม้กั้นรถ ให้ เข้าหรือออก ตามบัตรบลูทูธ หรือบัตร RFID ที่ได้ทำการเซ็ตระบบไม้กั้นรถไว้ 

    5. Easy Card หรือ Card Longer เป็นบัตร ที่ไว้ใช้กับหัวอ่าน Long Range ที่มีคลืนสัญญาณ Bluetooth ทำให้ตัวหัวอ่าน อ่านได้ไกลขึ้น

ระบบไม้กั้นรถยนต์ Car Park System ราคาพิเศษ

Visitors: 64,431